Od skrývek, kácení a odbahnění po stavební práce ...

           


Zemní a stavební práce

Skrývky orničních a podorničních vrstev
Velkoobjemové přesuny hmot
Rekultivace území po těžbě a skládkách
Hutnění a stabilizace svahů a násypů
Kácení a mýcení
Vodohospodářské stavby
Odbahňování vodních ploch
Sanace železobetonových konstrukcí
Průmyslové podlahy, nátěry, stěrky
Přípravy podkladů, tryskání ocelových a železobetonových konstrukcí


                                            Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
Ochrana osobních údajů (GDPR)
O souborech cookies

Copyright © 2022 K & J Color s.r.o. Všechna práva vyhrazena.